Historia Stowarzyszenia

Stowarzyszenie TRAUGUTT DLA PRZYSZŁOŚCI zostało powołane do życia przez grupę 17 osób, które na zebraniu założycielskim w dniu 24 maja 2007 roku jednogłośnie przyjęły uchwałę założycielską . Stowarzyszenie zostało w dniu 17 października 2007 roku wpisane do KRS pod numerem 0000290637.

Pierwszym zadaniem, jakiego podjęło się Stowarzyszenie było zorganizowanie koncertu kolęd dla rodziców uczniów II LO i aukcji prac plastycznych. Inicjatywa podjęta została dla zrealizowania statutowego celu Stowarzyszenia – „rozwijanie twórczości i kreatywności młodzieży”. Impreza odbyła się w dniu 4 stycznia 2008 roku i zakończyła się sukcesem artystycznym – nasi młodzi wykonawcy wywołali aplauz publiczności. Środki uzyskane w trakcie koncertu zostały przeznaczone na modernizację pracowni chemicznej.

We wrześniu 2008 roku Stowarzyszenie realizując statutowy cel: ” wyzwalanie inicjatyw i ofiarności społecznej, wspierającej działalność szkoły” zorganizowało festyn „Traugutt dla Częstochowy”. Była to całodzienna impreza, w której organizacje zaangażowana była cała społeczność szkolna. Szkołę w dniu festynu odwiedziło około tysiąca osób.

9 stycznia 2009 roku odbył się w sali kameralnej Filharmonii kolejny koncert kolęd w wykonaniu uczniów, połączony z aukcją prac plastycznych. Tym razem gromadziliśmy środki finansowe na ufundowanie multimedialnej pracowni językowej w II LO.

W międzyczasie władze Stowarzyszenia prowadziły starania w Krajowym Rejestrze Sądowym o wpisanie Stowarzyszenia do rejestru przedsiębiorców. W sierpniu 2009 Sąd dokonał tego wpisu.

20 września 2009 roku ponownie zorganizowano na zakończenie lata festyn „Traugutt dla Częstochowy”, mający na celu wzbogacenie oferty rekreacyjnej środowiska, promocję talentów naszej młodzieży, integrację szkoły ze środowiskiem lokalnym. Publiczność dopisała, podobnie jak w roku ubiegłym, a dochód z festynu ukształtował się na podobnym poziomie.

W marcu 2010 roku, realizując statutowy cel „rozwijanie uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych”, Stowarzyszenie we współpracy z Radą Rodziców zorganizowało Konkurs Znajomości Języka Francuskiego dla Gimnazjalistów. Konkurs miał na celu dotarcie do uzdolnionych językowo gimnazjalistów i wsparcie ich w rozwijaniu zainteresowań. Laureatka konkursu została nagrodzona laptopem ufundowanym przez absolwentów szkoły.

W dniu 21 marca, tym razem w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie w ramach realizacji statutowego celu: „rozwijanie twórczości i kreatywności młodzieży”, zorganizowano koncert piosenek o miłości, połączony z aukcją prac plastycznych. Impreza spotkała się z ciepłym przyjęciem publiczności.

We wrześniu 2010 rozpoczęliśmy nabór do szkoły językowej. Prowadziliśmy zajęcia z języka angielskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego. W regulaminie szkoły przewidziano zasady obniżania opłat dla uzdolnionych, niezamożnych uczniów gimnazjów.

Stowarzyszenie prowadzi działalność w zakresie edukacji, oświaty i wychowania, która adresowana jest nie tylko do grona uczniów Traugutta, ale do całego środowiska lokalnego.

W dniu 29 czerwca 2010 roku Stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego.

W marcu 2011 roku Stowarzyszenie w ramach realizacji statutowego celu: „rozwijanie twórczości i kreatywności młodzieży” zorganizowało w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie koncert pod hasłem „Być kobietą”, tym razem również połączony z aukcja prac plastycznych. Impreza tradycyjnie już spotkała się z ciepłym przyjęciem publiczności.

We wrześniu 2011 roku, realizując statutowy cel: „promowanie i organizowanie aktywnych form wypoczynku, rekreacji i turystyki”, rozpoczęliśmy również nabór do szkoły pływania.

Ze środków pozyskanych w roku 2011 z działalności gospodarczej, z odpisu 1 % ufundowaliśmy 10 stypendiów dla uzdolnionych, niezamożnych uczniów oraz dofinansowaliśmy zakup leków uczniowi objętemu indywidualnym nauczaniem z powodu złego stanu zdrowia, wychowywanemu tylko przez matkę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *