Wspominamy lata osiemdziesiąte oddając „Serce dla Traugutta”

Stowarzyszenie Traugutt Dla Przyszłości, Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Uczniowie i Rada Rodziców II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie mają zaszczyt zaprosić na koncert pod hasłem „Szalone lata osiemdziesiąte” do II LO im. R. Traugutta w Częstochowie w dniu 09 marca 2012 roku o godzinie 18.00
Po koncercie odbędzie się aukcja prac plastycznych naszych przyjaciół, absolwentów i uczniów. Podczas koncertu i aukcji znany plastyk, pan Wojciech Kołsut namaluje obraz, który zostanie sprzedany w czasie aukcji.
W ten sposób pragniemy promować talenty naszych uczniów i zebrać środki na ufundowanie w naszej szkole kolejnej nowoczesnej pracowni, która będzie służyć podniesieniu efektywności nauczania.

Program
18.00 – 19.00 –  koncert pod hasłem „Szalone lata osiemdziesiąte” w wykonaniu uczniów Traugutta
19.00 – 19.20 – toast we foyer
19.30 – 20.30 – aukcja

OD DNIA 29 CZERWCA 2010 ROKU STOWARZYSZENIE TRAUGUTT DLA PRZYSZŁOŚCI (Numer KRS: 290637) JEST ORGANIZACJĄ  POŻYTKU PUBLICZNEGO.
MOŻESZ PRZEKAZAĆ 1 % PODATKU NA RZECZ STOWARZYSZENIA.
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO: 51 1050 1142 1000 0023 2886 7342
Stowarzyszenie znajduje się w Wykazie organizacji pożytku publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.