Parlez-vous francais? Vraiment? C’est fantastique!

I stało się – 13 czerwca 2011 roku od godziny 8.45 do Traugutta schodzili się uczestnicy KONKURSU ZNAJOMOŚCI JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM.
Po wypełnieniu karty uczestnictwa byli kierowani do pracowni 14A, gdzie od 9.00 zmagali się z gramatyką, ortografią i leksyką języka francuskiego. Po napisaniu testu zostali zaproszeni do świetlicy, gdzie uczniowie Traugutta realizujący w tym roku program Socrates –Comenius zaprezentowali inscenizację dalszych przygód głównego bohatera książki Eduardo Mendozy „Brak wiadomości od Gurba”. W międzyczasie jury sprawdziło prace pisemne i wyłoniło dziesięciu uczestników etapu ustnego eliminacji. Z każdym zadawanym pytaniem czuć było, jak wzrasta napięcie widowni, koledzy zawodników trzymali kciuki i telepatycznie wspierali swoich faworytów.
Ostateczne rozstrzygnięcie przyniosło starcie dwóch zawodników: Pauliny Szymańskiej z Gimnazjum nr 19 oraz Dawida Jabłońskiego, również z tego gimnazjum. Większą wiedzą czy też większym opanowaniem wykazał się Dawid – konkurs wygrał zatem Dawid Jabłoński z Gimnazjum nr 19, uczeń pani Magdaleny Mózgowiec, drugie miejsce zajęła Paulina Szymańska, również uczennica pani Magdaleny Mózgowiec, a trzecie – Agata Smoląg z Gimnazjum nr 1, uczennica pani Ilony Musialik. Dawid Jabłoński przyjął gratulacje jury i odebrał z rąk dyrektora II LO Krzysztofa Ponchały główną nagrodę – odtwarzacz MP4. Sponsorami nagród w konkursie byli: dyrektor II LO, firma KAMEX II i Stowarzyszenie Traugutt dla Przyszłości. Serdecznie dziękujemy sponsorom.
Podziękowania należą się również nauczycielkom gimnazjów, które przygotowały uczniów do udziału w konkursie: pani Ilonie Musialik – Gimnazjum nr 1, pani Małgorzacie Grackiej – Wesołek – Gimnazjum nr 19, pani Magdalenie Mózgowiec – Gimnazjum nr 19, pani Aleksandrze Janik – Gimnazjum nr 5. Dziękujemy także klasom II A i II F, która pod opieką pani prof. Ewy Ludwin i pani dyr. Małgorzaty Jackowskiej zajmowały się sprawami organizacyjnymi.