Stypendia dla uzdolnionych uczniów „Traugutta”

Stowarzyszenie „Traugutt dla Przyszłości”, jak co roku, ufundowało stypendia dla zdolnych uczniów naszego liceum, pozostających w trudnej sytuacji materialnej. Po rozpatrzeniu wniosków, komisja stypendialna postanowiła przyznać wsparcie finansowe pięciorgu Trauguciakom .