Parlez-vous français? Vraiment? C’est fantastique!

     I stało się – 26 marca 2010 roku od godziny 8.15 do Traugutta schodzili się uczestnicy KONKURSU ZNAJOMOŚCI JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM. Po wypełnieniu karty uczestnictwa byli kierowani do pracowni 13A i 14A, gdzie od 9.00 do 9.40 zmagali się z gramatyką, ortografią i leksyką języka francuskiego. Po napisaniu testu zostali zaproszeni do świetlicy, gdzie uczniowie Traugutta realizujący w tym roku projekt Socrates Comenius zaprezentowali inscenizację „Małego Księcia” Antoine’a de Saint-Exupéry. W międzyczasie jury sprawdziło prace pisemne i wyłoniło dziesięciu uczestników etapu ustnego eliminacji. Tę część konkursu przeprowadziły studentki Centrum Języków Europejskich, współorganizatora imprezy. Z każdym zadawanym pytaniem czuć było, jak wzrasta napięcie na widowni, koledzy zawodników zaciskali kciuki i telepatycznie wspierali swoich faworytów.
Dyrektorki gimnazjów i nauczycielki francuskiego , towarzyszące uczniom również dały ponieść się emocjom i półgłosem komentowały przebieg eliminacji. Ostateczne rozstrzygnięcie przyniosło starcie dwóch zawodniczek: Justyny Tutaj z Gimnazjum nr 12 i Małgosi Koperskiej z Gimnazjum nr 19. Większą wiedzą czy też większym opanowaniem wykazała się Małgosia – konkurs wygrała zatem Małgorzata Koperska z Gimnazjum nr 19, uczennica pani Małgorzaty Grackiej-Wesołek, drugie miejsce zajęła Justyna Tutaj z Gimnazjum nr 12, uczennica pani Justyny Ściebury, a trzecie – Maciej Materka również z dziewiętnastki, również uczeń pani Grackiej-Wesołek. Małgosia Koperska przyjęła gratulacje jury i odebrała z rąk dyrektora II LO Krzysztofa Ponchały główną nagrodę – laptop.
Pięknym zakończeniem części artystycznej był pokaz mody w wykonaniu uczennic Liceum im. Władysława Reymonta, widzowie nie wiedzieli, co bardziej przyciągało wzrok: uroda modelek czy szyk prezentowanych kreacji. W trakcie uroczystości wręczono również nagrody zwycięzcom konkursu plastycznego „A to Francja właśnie”, który został rozstrzygnięty w dniu 22 marca 2010 roku. W kategorii klas 1-3 nagrody otrzymali: za zajęcie pierwszego miejsca – Maciej Raźniak SP 1, za zajęcie drugiego miejsca – Jakub Wójcik SP 49, za zajęcie trzeciego miejsca – Krzysztof Fras SP 53. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała Natalia Księżyk SP 53. W kategorii klas 4-6 pierwsze miejsce zajęła Olga Bednarek SP 47, drugie miejsce: Zuzanna Tomczyk SP 24, trzecie miejsce: Wiktor Wyporski SP 24, a wyróżnienia zdobyli: Magdalena Dychto SP 40 i Przemysław Zygmunciak SP im. J.B. de la Salle.
Sponsorami nagród w obu konkursach byli: dyrektor II LO, absolwenci II LO, uczący się nigdyś języka francuskiego w murach tej szkoły panowie: Kazimierz Krowicki, Marek Pawłaszek, Michał Stęclik, Janusz Tobijański, firma KAMEX II i Ambasada Francuska. Serdecznie dziękujemy sponsorom. Podziękowania należą się również studentkom i wykładowcom CJE NKJO specjalności język francuski – współorganizatorom konkursu, nauczycielkom gimnazjów, które przygotowały uczniów do udziału w konkursie: pani Annie Janosik – Gimnazjum Społecznie im. Zbigniewa Herberta, pani Małgorzacie Grackiej-Wesołek – Gimnazjum nr 19, pani Ewie Koziarz – Gimnazjum nr 18, pani Iwonie Musialik – Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 5, pani Justynie Ścieburze – Gimnazjum nr 12. Dziękujemy Liceum im. Władysława Reymonta za piękny i profesjonalny pokaz. Dziękujemy także klasie I A, która pod opieka pani prof. Ludwin zajmowała się sprawami organizacyjnymi.

Małgorzata Jackowska